do festivalu zbývá 327 dní a 16 hodSpolupracujeme s pacientskou organizací LYMFOM HELP, O.S.


Onemocnění rakovinou představuje v dnešní době jednu z největších hrozeb pro každého člověka. S postupujícím zaneřáděním naší planety chemií různého druhu se tato hrozba netýká už jen starší generace, stále častěji nemoc postihuje i mladé lidi. Jejich život i život jejich blízkých se tak zpravidla od základu mění. A ročně je jen v ČR zjištěno kolem šedesáti tisíc nových případů onkologických onemocnění.

Existují však různé organizace , které nemocným pomáhají nejen nemoc porazit, ale také začlenit se pokud možno plnohodnotně do běžného života. Festival Votvírák by Vám rád jednu takovou organizaci, jejíž činnost je pro hodně lidí skutečně velkou pomocí, představil blíže.

Pacientská organizace LYMFOM HELP, O.S. vznikla v roce 2005 s cílem poskytovat pomoc a podporu lidem s diagnózou maligní lymfom ( což je hematoonkologické onemocnění - Jedná se v podstatě o zhoubné onemocnění jednoho druhu bílých krvinek zvaných lymfocyty), jejich příbuzným a blízkým.

Organizace od počátku provozuje webové stránky www.lymfomhelp.cz, jejichž prostřednictvím poskytuje pacientům informace o diagnostice, způsobech a možnostech léčby, zprostředkovává poradenství s lékařem specialistou, právníkem, který zajišťuje sociálně právní poradenství a s psychologem. K dispozici je také poradenská telefonní linka 724 370 065, která je v provozu dvakrát v týdnu.

Sdružení dále dvakrát ročně vydává informační bulletin s informacemi o diagnóze maligního lymfomu, potažmo onkologických onemocněních obecně, a také o činnosti sdružení. V loňském roce jsme vydali informační příručku „Jak dál po léčbě lymfomu“, letos plánujeme obnovené vydání tiskoviny pro nově diagnostikované pacienty.

Mezi stěžejní projekty, jejichž cílem je edukace pacientů a zlepšení jejich informovanosti, patří setkávání pacientů. Sdružení organizuje pravidelná setkání v Praze a to nejen pro pacienty, ale i jejich blízké. Během roku probíhají rovněž setkání v regionech a pravidelně v podzimních měsících také Celostátní setkání pacientů s maligním lymfomem, zařazené do akreditačního systému vzdělávání zdravotnických pracovníků. Pacienti mají na těchto setkáních možnost účastnit se odborných přednášek z oblasti zdravotní péče, psychologického i sociálního poradenství.

V posledních letech organizace iniciovala několik motivačních projektů zejména pro pacienty (příběhy pacientů: Návrat do života a Cesta za snem, fotografický charakter – Představy o naději, Významné maličkosti), z nichž nejúspěšnější byl Život na druhou - svědectví o rodičovském životě po léčbě onkologické nemoci, který podpořila Sára Saudková a primář MUDr. Vladimír Koza, ředitel Nadace pro transplantace kostní dřeně. V letošním roce připravujeme projekt „Dar naděje“ zaměřený na dárcovství kostní dřeně.