KOUPIT VSTUPENKU!

INFO K FESTIVALU VOTVÍRÁK 2024

6. - 9. 6. 2024
letiště MILOVICE (u Mladé Boleslavi)


OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU
čt 14:00 - 01:00
12:00 - 03:00
so 10:00 - 03:00

parkoviště otevřeno od čt od 11 hod
Parkovací kartu koupíte zdeINFORAMCE PRO DRŽITELE VSTUPENEK

- všechny vstupenky platí na celý festival včetně čtvrtka
- výměna vstupenek za pásky bude spuštěna ve čtvrtek od 12:00
- děti do 140 cm mají vstup zdarma
- jednodenní vstupenky nenabízíme


POZOR NA FALEŠNÉ VSTUPENKY!


festival Votvírák nakupujte přes oficiální web

Přístupové cesty na festival 2024

Zde je mapa přístupových cest na festival Votvírák 2024 v Milovicích:

festival Votvírák - příjezdová cesta


 


Mapa festivalového areálu 2023


festival Votvírák - mapa areálu 2024

Dopravní spojení do Milovic:


Autem

Milovice se nacházejí pouze 25 km od Prahy, sjezd z rychlostní silnice na Mladou Boleslav - (exit 26 Benátky nad Jizerou) a z královéhradecké dálnice (exit 18 Bříství). Příjezdové cesty budou označeny dopravním značením.


Autobusem


z Prahy:
oficiální festivalová doprava na festival Votvírák zajišťovaná společností NETBUS
přímý spoj z:
Praha-Černý Most → Milovice 40 min (a zpět)
jízdní řád, rezervace a další info: www.netbus.cz/votvirak/

nebo můžete využít i služby od dalších autobusových dopravců, provozující pravidelné linkové spoje (pouze přestupy):
Praha-Černý Most → Benátky n.Jiz. → Lysá nad Labem → Milovice

z Mladé Boleslavi:
Mladá Boleslav MHD → Benátky n.Jiz. → Milovice,Benátecká Vrutice
Mladá Boleslav,aut.st. MHD → Straky → Milovice

z Hradce Králové:
Hradec Králové, Terminál HD → Poděbrady, žel.st. MHD → Nymburk, aut.st. MHD → Milovice

Veškerá autobusová spojení najdete na http://jizdnirady.idnes.cz/autobusy/spojeni/


Vlakem

Plánujete-li cestu na Votvírák vlakem, pak Vaší cílovou stanicí bude nádraží Milovice. To je od areálu festivalu vzdálené cca 2km, tak pokud budete chtít šetřit své síly, pak můžete využít speciální autobusovou kyvadlovou dopravu z nádraží Milovice do areálu Votvíráku a zpět - více zde: http://netbus.cz/votvirak-pendl/

vlakem z Prahy:
Praha-Masarykovo nádraží → Milovice - osobní vlaky - 45 min
Praha-Masarykovo nádraží → Lysá nad Labem → Milovice

Jízdní řády ČD najdete zde:
www.cd.cz

vlakem z Mladé Boleslavi:
Mladá Boleslav hl.n. → Nymburk hl.n. → Lysá nad Labem → Milovice
Mladá Boleslav hl.n. → Praha-Vysočany → Milovice

vlakem z Nymburka:
Nymburk hl.n. → Lysá nad Labem → Milovice

vlakem z Hradce Králové:
Hradec Králové hl.n. → Lysá nad Labem → Milovice

vlakem z Brna:
Brno hl.n. → Kolín → Lysá nad Labem → Milovice
Brno hl.n. → Pardubice hl.n. → Kolín → Lysá nad Labem → Milovice

Veškerá vlaková spojení najdete na http://www.cd.cz/

jídní řády ČD na festival Votvírák

PRAVIDLA PRO VÝKUP KELÍMKŮ


festival Votvírák nakupujte přes oficiální web

Stanové město i parkoviště slouží výhradně pro návštěvníky festivalu, vstup/vjezd do nich je možný pouze se zakoupenou klubovou kartou.
Prostory stanového městečka a parkoviště jsou z bezpečnostních důvodů oddělené, auta do stanového městečka nesmějí.

Po celou dobu využívání služeb parkoviště i stanového města mají návštěvníci povinnost dodržovat provozní řád (najdete jej zde níže v textu) a bezpečnostní, hygienické i požární předpisy. Zejména platí přísný zákaz jízdy pod vlivem alkoholu, rozdělávání či manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnikou či výbušninami. V celém prostoru parkoviště platí zákaz stanování, spaní v autech i mimo ně.

Prosíme o maximální úsilí při udržování pořádku, odpadky odhazujte do přistavených kontejnerů. U pořádkové služby je možno získat v omezeném množství pytlíky na odpad.

Parkování v okolí festivalu, ve městě a v přilehlých oblastech je zakázáno a bude policií postihováno. Rovněž se vystavujete nebezpečí odtažení vozidla.

Platí přísný zákaz vstupu, jakož i stanování a parkování na jiných pozemcích a prostorách ( tedy všude mimo označený areál Festivalu Votvírák) - jedná se o soukromý pozemek. Rovněž je zakázán vstup na přilehlé objekty areálu letiště.Parkoviště je je umístěno v blízkosti hlavního vchodu do areálu. Parkující obdrží parkovací kartu platnou po vepsání SPZ automobilu, která ho opravňuje s autem této SPZ k opuštění parkoviště a návratu bez dalšího placení. Ceny parkovného jsou uvedeny v sekci klubové karty. Parkování v okolí festivalu, ve městě a v přilehlých oblastech je zakázáno a bude podle informací policie postihováno, stejně jako i stanování na parkovišti. Po celém prostoru parkoviště je omezena rychlost jízdy na 15 km/hodinu.
PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ - ZDE KE STAŽENÍ

Stanové městečko. Ke vstupu a využití služeb stanového městečka opravňuje zakoupená klubová karta na festival Votvírák U stanového městečka je možnost občerstvení, hygienické centrum obsahující mobilní WC a umyvárny. Pořadatel neručí za bezpečnost věcí ve stanovém městečku. Rezervace místa pro stan není možná.
PROVOZNÍ ŘÁD STANOVÉHO MĚSTEČKA - ZDE KE STAŽENÍ

Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně petard, vnášet hořlaviny případně pyrotechnické předměty nebo předměty ohrožující bezpečnost či zdraví (jakékoliv psychotropní látky, drogy, zbraně, laserová ukazovátka. Výjimku tvoří drogy povolené legislativou České republiky, např. cigaretové výrobky).
Rovněž není možno do stanového městečka zajíždět s motorovými vozidly.

Věci s sebou. Na festival byste si neměli zapomenout s sebou vzít průkaz pojištěnce, občanský průkaz, platnou klubovou kartu, peníze, hygienické potřeby, potřebné léky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, pláštěnku, toaletní papír, v případě nocování stan a spacák.

První pomoc je na festivalu zajišťována plně odbornými pracovníky. Na festivalu je k dispozici i stan první pomoci se zdravotním personálem. Umístění stanu je vyznačeno na mapce areálu. V případě úrazu se obraťte na pořadatelskou službu, ta Vám poradí kde pomoc najdete, nebo Vám ji v případě potřeby přivolá.

Bezpečnost. Pořádek, organizaci a bezpečnost návštěvníků i majetku v prostoru festivalu zajišťují viditelně označení pořadatelé a profesionální bezpečnostní agentury, v případě nutnosti i ve spolupráci s policií. Každý návštěvník festivalu je povinen řídit se jejich pokyny, v případě naléhavé potřeby se na ně obrací se žádostí o pomoc. O bezpečnost mimo areál se stará Městská a státní policie.

Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby: kontrola klubových karet a identifikačních pásek při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu včetně namátkových kontrol, prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné klubové karty či nepoškozené identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, …), usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor nevyhražených veřejnosti, pomoc handicapovaným návštěvníkům, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

Ztráty a nálezy. V produkci festivalu za hlavní stage jsou shromažďovány věci ztracené v průběhu festivalu. U pracovníka střežícího vstup do backstage (vpravo u hlavní stage při pohledu na ní) můžete nechat nalezené věci nebo ohlásit ztrátu věcí nebo pohřešování osob. Zde je rovněž kontaktní místo policie a zdravotní služby.

Další informace: Občerstvení v areálu festivalu i stanovém městečku bude zajištěno. Je postaven dostatečný počet barů, pivních stanů, jídelen a stánků s kompletním sortimentem jídel (vč. vegetariánských) a alko/nealko nápojů. Rozmístěny budou po celé ploše areálu ( viz plánek areálu). Vnášení vlastního jídla a pití do areálu festivalu je zakázáno. Ve festivalovém areálu včetně stanového městečka je instalováno dostatečné množství odpadkových košů a kontejnerů včetně nádob a pytlů na tříděný odpad. Rovněž probíhá průběžný úklid areálu a svoz odpadu. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. V případě plného odpadkového koše odhoďte, prosím, odpadky na zem vedle odpadkového koše.

Fotografování na festivalu je povoleno pouze akreditovaným novinářům s fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Tolerované jsou neprofesionální automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole bezpečnostní služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi “profesionální”, náleží výhradně bezpečnostní službě. Natáčení hudebního programu na video respektive na jakýkoliv jiný formát je v areálu festivalu zakázáno. Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby. Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s Festivalem Votvírák pořadatelem a jejich partnery.

Upozornění. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka, magnetofony. Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu je dostatek stánků s občerstvením a mycích nádob s vodou. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Psi ani jiná domácí zvířata a mazlíčci z bezpečnostních důvodů a pro ochranu jejich zdraví do areálu festivalu ( tedy ani na festivalové parkoviště a do stanového města) nesmí. Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení.

Úschovna

Úschovna

Parking

Parking

Sprchy

Sprchy

Kelímky

Kelímky


Program / Line-up Votvírák

Program

Program / Line-up Votvírák

Mapa areálu

Koupaliště

Koupaliště

alkotester

AlkoTest

cash only

Pouze hotovost

Merch Votvíráku - trička, kšiltovky, kelímky

Merch / trička...


Lanovka

Lanovka

Paintball

Paintball

Maaad Bounce dráha

Maaad Bounce dráha

ArcheryGame

ArcheryGame

Beer-pong.cz

Beer-pong

Fortuna Fotbalová střelnice

Fortuna Fotbalová střelnice

MEDIÁLNÍ SERVIS


další vizuály ke stažení ZDE


Tiskové zprávy:


Press/Foto akreditace zde


Festival Votvírák byl realizován
s finančním přispěním
Středočeského kraje