do festivalu zbývá 8 dní a 18 hod

INFO K FESTIVALU VOTVÍRÁK 2023

16. 6. - 18. 6. 2023
letiště MILOVICE (u Mladé Boleslavi)
stanové město otevírá již ve čtvrtek 15. 6. od 18 h


Parking

Parking

Sprchy

Sprchy

Kelímky

Kelímky


Program / Line-up Votvírák

Program

Program / Line-up Votvírák

Mapa areálu

alkotester

AlkoTest

Merch Votvíráku - trička, kšiltovky, kelímky

Merch / trička...


Festival Votvírák otevře brány festivalu v pátek 16. června 2023 ve 13 hod.
Prodej klubových karet a páskování bude probíhat nejpozději od 11 hodin.

V sobotu otevíráme festivalový areál již v 10 hod. Prodej na pokladnách a páskování pak začíná v 11 hod..

Festivalové parkoviště a stanová města budou zpřístupněny pro návštěvníky festivalu již ve čtvrtek 15. června po 18 hodině.

Stanové město i parkoviště slouží výhradně pro návštěvníky festivalu, vstup/vjezd do nich je možný pouze se zakoupenou klubovou kartou.
Prostory stanového městečka a parkoviště jsou z bezpečnostních důvodů oddělené, auta do stanového městečka nesmějí.

Po celou dobu využívání služeb parkoviště i stanového města mají návštěvníci povinnost dodržovat provozní řád (najdete jej zde níže v textu) a bezpečnostní, hygienické i požární předpisy. Zejména platí přísný zákaz jízdy pod vlivem alkoholu, rozdělávání či manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnikou či výbušninami. V celém prostoru parkoviště platí zákaz stanování, spaní v autech i mimo ně.

Prosíme o maximální úsilí při udržování pořádku, odpadky odhazujte do přistavených kontejnerů. U pořádkové služby je možno získat v omezeném množství pytlíky na odpad.

Parkování v okolí festivalu, ve městě a v přilehlých oblastech je zakázáno a bude policií postihováno. Rovněž se vystavujete nebezpečí odtažení vozidla.

Platí přísný zákaz vstupu, jakož i stanování a parkování na jiných pozemcích a prostorách ( tedy všude mimo označený areál Festivalu Votvírák) - jedná se o soukromý pozemek. Rovněž je zakázán vstup na přilehlé objekty areálu letiště.


Mapa festivalového areálu 2023


festival Votvírák - mapa areálu 2023

Přístupové cesty na festival 2023

Zde je mapa přístupových cest na festival Votvírák 2023 v Milovicích: 

Dopravní spojení do Milovic:


Autem

Milovice se nacházejí pouze 25 km od Prahy, sjezd z rychlostní silnice na Mladou Boleslav - (exit 26 Benátky nad Jizerou) a z královéhradecké dálnice (exit 18 Bříství). Příjezdové cesty budou označeny dopravním značením.
V letošním roce si můžete změřit hladinu alkoholu během festivalu na stáncích s alkoholtesterem na 2 místech - vedle pokladny u hlavního vstupu a pak u vstupu do VIP stanového města/VIP parkoviště. Měření bude provedeno dechovou zkouškou certifikovanými přístroji.


Vlakem

Plánujete-li cestu na Votvírák vlakem, pak Vaší cílovou stanicí bude nádraží Milovice. To je od areálu festivalu vzdálené cca 2km, tak pokud budete chtít šetřit své síly, pak můžete využít speciální autobusovou kyvadlovou dopravu z nádraží Milovice do areálu Votvíráku a zpět - více zde: http://netbus.cz/votvirak-pendl/

vlakem z Prahy:
Praha-Masarykovo nádraží → Milovice - osobní vlaky - 45 min
Praha-Masarykovo nádraží → Lysá nad Labem → Milovice

Jízdní řády ČD najdete zde:
www.cd.cz


vlakem z Mladé Boleslavi:
Mladá Boleslav hl.n. → Nymburk hl.n. → Lysá nad Labem → Milovice
Mladá Boleslav hl.n. → Praha-Vysočany → Milovice

vlakem z Nymburka:
Nymburk hl.n. → Lysá nad Labem → Milovice

vlakem z Hradce Králové:
Hradec Králové hl.n. → Lysá nad Labem → Milovice

vlakem z Brna:
Brno hl.n. → Kolín → Lysá nad Labem → Milovice
Brno hl.n. → Pardubice hl.n. → Kolín → Lysá nad Labem → Milovice

Veškerá vlaková spojení najdete na http://www.cd.cz/


Autobusem


z Prahy:
oficiální festivalová doprava na festival Votvírák zajišťovaná společností NETBUS
přímý spoj z:
Praha-Černý Most → Milovice 40 min (a zpět)
jízdní řád, rezervace a další info: www.netbus.cz/votvirak/

nebo můžete využít i služby od dalších autobusových dopravců, provozující pravidelné linkové spoje (pouze přestupy):
Praha-Černý Most → Benátky n.Jiz. → Lysá nad Labem → Milovice

z Mladé Boleslavi:
Mladá Boleslav MHD → Benátky n.Jiz. → Milovice,Benátecká Vrutice
Mladá Boleslav,aut.st. MHD → Straky → Milovice

z Hradce Králové:
Hradec Králové, Terminál HD → Poděbrady, žel.st. MHD → Nymburk, aut.st. MHD → Milovice

Veškerá autobusová spojení najdete na http://jizdnirady.idnes.cz/autobusy/spojeni/


Pěšky

1 km z vlakového nádraží i od autobusové zastávky, cesta na Festival Votvírák je značena

Důležité informace - stručný přehled


Program Festivalu Votvírák je vyvěšen na řadě míst v areálu festivalu a uveřejněn na webových stránkách. Obsahuje všechny informace o programu, časový rozpis vystoupení na jednotlivých podiích i informace o programu doprovodném. Více informací najdete v sekci Kapely.

Vstup do areálu po zakoupení klubové karty a její výměně za identifikační pásku je hlavním vchodem. (Pokladny jsou hned vedle hlavního vchodu). Majitelé VIP klubové karty, držitelé ZTP a vozíčkáři i s normální klubovou kartou mohou využít vstup přes VIP akreditaci. (Na plánku areálu vlevo dole.)
Identifikační pásku na zápěstí obdrží každý návštěvník po předložení platné klubové karty. Identifikační páska jej opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené klubové karty je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě. V případě neplatného náramku či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.
Výměna klubových karet z předprodeje a soutěží za identifikační pásky probíhá na samostatném označeném místě hned vedle pokladen.
Děti do 130 cm výšky v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma. Plnou zodpovědnost za nezletilé děti v areálu festivalu nesou rodiče.

Do areálu festivalu je zakázáno nosit a používat magnetofony, filmové kamery, videokamery všech formátů ( vyjma kamer na telefonních přístrojích). Fotoaparáty nesmí být využívány k fotografování vystoupení jednotlivých účinkujících. V blízkosti pódií je zákaz používání blesku.

Do areálu festivalu je zakázán vstup psům a jiným zvířatům.

Parkoviště je je umístěno v blízkosti hlavního vchodu do areálu. Parkující obdrží parkovací kartu platnou po vepsání SPZ automobilu, která ho opravňuje s autem této SPZ k opuštění parkoviště a návratu bez dalšího placení. Ceny parkovného jsou uvedeny v sekci klubové karty. Parkování v okolí festivalu, ve městě a v přilehlých oblastech je zakázáno a bude podle informací policie postihováno, stejně jako i stanování na parkovišti. Po celém prostoru parkoviště je omezena rychlost jízdy na 15 km/hodinu.
PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ - ZDE KE STAŽENÍ

Stanové městečko. Ke vstupu a využití služeb stanového městečka opravňuje zakoupená klubová karta na festival Votvírák U stanového městečka je možnost občerstvení, hygienické centrum obsahující mobilní WC a umyvárny. Pořadatel neručí za bezpečnost věcí ve stanovém městečku. Z toho důvodu doporučujeme veškeré cennosti uzavřít do skříněk úschovny SafeBox umístěné před hlavním vstupem areálu. Ke skříňce dostanete klíček a máte k ní po celou dobu festivalu neomezený přístup. Skříňky Vám jsou k dispozici nonstop a jsou pod dohledem kamer a personálu. Rezervace místa pro stan není možná.
PROVOZNÍ ŘÁD STANOVÉHO MĚSTEČKA - ZDE KE STAŽENÍ

Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně petard, vnášet hořlaviny případně pyrotechnické předměty nebo předměty ohrožující bezpečnost či zdraví (jakékoliv psychotropní látky, drogy, zbraně, laserová ukazovátka. Výjimku tvoří drogy povolené legislativou České republiky, např. cigaretové výrobky).
Rovněž není možno do stanového městečka zajíždět s motorovými vozidly.

Věci s sebou. Na festival byste si neměli zapomenout s sebou vzít průkaz pojištěnce, občanský průkaz, platnou klubovou kartu, peníze, hygienické potřeby, potřebné léky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, pláštěnku, toaletní papír, v případě nocování stan a spacák.

První pomoc je na festivalu zajišťována plně odbornými pracovníky. Na festivalu je k dispozici i stan první pomoci se zdravotním personálem. Umístění stanu je vyznačeno na mapce areálu. V případě úrazu se obraťte na pořadatelskou službu, ta Vám poradí kde pomoc najdete, nebo Vám ji v případě potřeby přivolá.

Bezpečnost. Pořádek, organizaci a bezpečnost návštěvníků i majetku v prostoru festivalu zajišťují viditelně označení pořadatelé a profesionální bezpečnostní agentury, v případě nutnosti i ve spolupráci s policií. Každý návštěvník festivalu je povinen řídit se jejich pokyny, v případě naléhavé potřeby se na ně obrací se žádostí o pomoc. O bezpečnost mimo areál se stará Městská a státní policie.

Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby: kontrola klubových karet a identifikačních pásek při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu včetně namátkových kontrol, prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné klubové karty či nepoškozené identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, …), usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor nevyhražených veřejnosti, pomoc handicapovaným návštěvníkům, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

Ztráty a nálezy. V produkci festivalu za hlavní stage jsou shromažďovány věci ztracené v průběhu festivalu. U pracovníka střežícího vstup do backstage (vpravo u hlavní stage při pohledu na ní) můžete nechat nalezené věci nebo ohlásit ztrátu věcí nebo pohřešování osob. Zde je rovněž kontaktní místo policie a zdravotní služby.

Další informace: Občerstvení v areálu festivalu i stanovém městečku bude zajištěno. Je postaven dostatečný počet barů, pivních stanů, jídelen a stánků s kompletním sortimentem jídel (vč. vegetariánských) a alko/nealko nápojů. Rozmístěny budou po celé ploše areálu ( viz plánek areálu). Vnášení vlastního jídla a pití do areálu festivalu je zakázáno. Ve festivalovém areálu včetně stanového městečka je instalováno dostatečné množství odpadkových košů a kontejnerů včetně nádob a pytlů na tříděný odpad. Rovněž probíhá průběžný úklid areálu a svoz odpadu. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. V případě plného odpadkového koše odhoďte, prosím, odpadky na zem vedle odpadkového koše.

Fotografování na festivalu je povoleno pouze akreditovaným novinářům s fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Tolerované jsou neprofesionální automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole bezpečnostní služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi “profesionální”, náleží výhradně bezpečnostní službě. Natáčení hudebního programu na video respektive na jakýkoliv jiný formát je v areálu festivalu zakázáno. Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby. Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s Festivalem Votvírák pořadatelem a jejich partnery.

Upozornění. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka, magnetofony. Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu je dostatek stánků s občerstvením a mycích nádob s vodou. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Psi ani jiná domácí zvířata a mazlíčci z bezpečnostních důvodů a pro ochranu jejich zdraví do areálu festivalu ( tedy ani na festivalové parkoviště a do stanového města) nesmí. Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení.

Akreditace pro média: více se dozvíte ZDE v sekci MEDIÁLNÍ SERVIS

MEDIÁLNÍ SERVIS


další vizuály ke stažení ZDE


Tiskové zprávy:


Press/Foto akreditace zdeFestival Votvírák byl realizován
s finančním přispěním
Středočeského kraje